Om mig

Wingbro Företagsutveckling AB

"Det personliga företaget med det stora hjärtat och den höga kundservicen"


Våra tjänster


 


 

Vad kan du göra själv?Genom att samla underlag för företagets bokföring månadsvis kan man göra en stor del av arbetet själv. Genom att ta bankkontoutdraget som utgångspunkt, numrera dess poster och se till att varje post har ett underlag,lägg sedan underlagen i datumordning. Då blir det lätt för redovisningskonsulten att bokföra månadens poster. Samla månadens kundfakturor i nummerordning och leverantörsfakturor i datumordning. Oftatst är det bra att lämna in materialet månadsvis till konsulten. Är det stora mängder bokföringsmaterial, bör man lämna in oftare.


Det finns också möjlighet för dig att sköta faktureringen och grundbokföringen själv, och sedan "bara" få hjälp med periodiseringar och avstämningar.


Du får själv avgöra hur stor del du vill och kan göra själv.


Anlita bra hjälp i tid!Prata med din konsult, eller sök upp en konsult för att få hjälp i tid. Papper som samlats på hög en längre tid blir mer svårbearbetade. Det är lättare att behålla kontrollen över verksamheten om underlagen bokförs löpande och eventuella problem reds ut kontinuerligt.


Ju färskare siffror, desto bättre beslutsunderlag

Försök att alltid lämna in ditt material för bokföring så snabbt som möjligt. Då kan jag registrera, stämma av och rapportera till dig så tätt in på månades slut som det är möjligt. Du kan följa med i rapporterna och se hur det är ställt med företaget.


Det är alltid lättare att jobba med färska siffror för både företagare och konsult.


Skaffa dig en bra överblick


Du kan skaffa dig en bra överblick över ditt företags ekonomiska ställning genom att följa vad som händer på företagets bankkonto, läsa rapporter och kommentarer till dessa som du får varje månad. Ställ gärna frågor! Utnyttja de kunskaper din konsult har.


Meddela din konsult förändringar i verksamheten så att konsulten är så insatt som möjligt i verksamheten. Då kan du använda din konsult som bollplank inför viktiga beslut.

På den här lilla gården som vi håller på och renoverar bor jag och min familj sedan 2017. Jag är gift sedan 17 år tillbaka och tillsammans har vi 3 vuxna pojkar.